Phí nạp và rút coins tại Bitmoon

Khi giao dịch mua bán bitcoin, ethereum, ripple, … tại bitmoon thì mức phí nạp rút sẽ áp dụng như sau:

Phí
Nạp CoinsMiễn phí
Rút coinsTheo từng loại rất thấp
Bạn vào phần rút click vào rút
của từng coins để biết vì chúng
tôi cập nhật liên tục.
Nạp VNĐMiễn phí
Rút VNDACB, TCB: miễn phí
Các ngân hàng khác theo biểu phí
từng ngân hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *